Uçdeğer Olarak 2020 GSYH Büyümesi

https://www.linkedin.com/pulse/uçdeğer-olarak-2020-gsyh-büyümesi-pelin-yenigun-dilek/ Pandeminin hem ülke ekonomileri bazında, hem de sektörel olarak etkisi asimetrik oldu. Ülkelerin hanelere, işyerlerine verdikleri desteklere göre ekonomik daralma oranları farklılaşırken, hizmet-sanayi ayrımına göre de sektörlerin etkilenme dereceleri farklılaştı. İşgücü piyasaları üzerinde de benzer bir etki oldu. Türkiye’de uygulanan kısa çalışma ödeneğine benzer diğer ülke programların boyutu işsizlik oranlarının ülkeden ülkeye farklı oranlarda […]

2021’de Neden Bütçe ve Maliye Politikaları Daha Çok Gündemde Olmalı?

https://www.linkedin.com/pulse/2021de-neden-bütçe-ve-maliye-politikaları-daha-çok-yenigun-dilek/ 2001 krizine giden dönemde ekonomistlerin, özellikle özel sektörde çalışanların birçoğunun gündemi maliye politikaları idi. İç borcun ve faiz giderlerinin yüksekliği, bütçe dışı harcamalar gibi konular, borç çevirmeyi çok sorunlu hale getirdiği içi, ekonomistlerin bir çoğu ihale bazında takiple risk analizi yapmaya çalışıyorlardı. 2001’deki IMF anlaşması sonrası, kamu maliyesinde yapılan reformlar sonucunda, bu takibe ihtiyaç […]

Global Ekonominin Krizi, Müşterek Ekonomi Politikalarının Yükselişine Yer Açar Mı?

Covid-19 süreci, makro ve mikro düzeyde ekonomi politikalarında benzeri görülmemiş değişiklikler meydana getirdi. Bunlarla ilgili özetleri daha önce yapmıştım (longviewturkey.com/covid-19-ve-ulkelerin-acikladigi-ekonomik-destek-paketleri/ ve longviewturkey.com/covid-19-pandemisi-ve-ekonomik-etki-tek-yonlu-mu/ ) . Tahminim üretimdeki değişiklik sürecini ıskalayan ve ‘eski normale dönüş’ amacı güden politika araçlarının uzun vadede hiçbir etkisi olmayacağı yönünde. Büyük ihtimalle bu yüzdendir ki, finans sektör verileri, araçları ve muhasebe sistemi […]

Covid-19 ve Ülkelerin Açıkladığı Ekonomik Destek Paketleri

Ekonomik Paketler Maliyeti Değil; Kısa ve Orta Vadede Belirsizliği Düşürmeye Odaklanmalı… Sadece son iki haftadaki ekonomik literatür takibi bile artık her şeyin ne kadar hızlı değişeceğini gösteriyor. Bir ay önce, bazı uluslararası ekonomistlerin ağzından çıkması mümkün olmayacak önerilerine okuyoruz; ekonomik teorinin sınırları zorlanıyor. ECB daha önce kesinlikle yanaşmadığı stresli üye ülke bonolarını almaya yeşil ışık […]

Covid-19 Pandemisi ve Ekonomik Etki Tek Yönlü Mü?

Son 2-3 haftada Covid-19’un üzerine finansal piyasalarda ve ekonomi bloglarında çokça uzman görüşü çıkıyor. Bunların çoğunu değerli buluyorum. Belirsizliğin arttığı dönemlerde, uzmanlıklarını ve entellektüel sermayelerini serikanlılıkla birleştirebilen insanlara ihtiyaç artıyor. Okuduklarımda öne çıkan başlıklar şöyle: • Para politikası bu krizde tek başına yeterli değil. Merkez Bankaları’nın aksiyonları kritik ama bu sefer hedef odaklı maliye politikaları […]

2020 Değil; 2030 Büyümesi İçin Hangi Göstergelere Bakacağız?

Finansal piyasaların öncelikli olarak dikkate aldığı rakamlar var. Ana hikaye herhangi bir finansal enstrümanda yön değişikliği ve büyümenin hacmi olduğu için, bakılan göstergeler belli bir zamanın ötesine ışık tutucu olamıyor. Ya da bireysel refah veya gelecek nesiller açısından ne ifade ettiği oldukça muğlak kalıyor. Tam olarak bu yüzden, finansal piyasaların pek dikkate almadığı rakamlar, ülkelerin […]

‘Baby Boomers Style Thinking’ and Volume Crazy Economic Data: Are They Getting Irrelevant?

This week, there was an article in Linked-in by Lex Sokolin, explaining the reasoning behind ‘memetic dismissal of the Millennials – ‘Ok, Boomer!’ and linking it to fin-tech developments. He wrote this: Chlöe Swarbrick, a 25-year old climate MP was presenting her climate change case to the New Zealand parliament, and was heckled by an […]

Can Sustainable Finance Catch-Up With Young People’s Sense of Urgency?

This post was originally posted in Linked-in on November 5, 2019 Last week, there were series of meetings on sustainable development and Sustainable Development Goals in Istanbul as Professor Jeffrey Sachs, head of UN SDSN was visiting town. I was at two of them; BCSD Turkey’s Sustainable Finance Meeting and SDSN Turkey’s meeting at Bogazici […]

Transforming Development With Food?

This post was originally posted in Linked-in on September 30,2019 Whenever possible, I try to attend conferences that I am personally interested in, other than the economic issues. And yet, if the conference holders adopt a multidisciplinary approach, issues are almost always related to economic development as well. Last week, I attended an international food […]

Ekonomik Daralma ve Rekabetçilik Dengesizliği: Daralma En Çok Hangi ‘Kent-Bölgeleri’ Etkiliyor?

Mayıs ayı içinde yayınlanan Türkonfed-IPM işbirliğinde hazırlanan ‘Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler’ raporu, içinde bulunduğumuz dönemi kent çağı olarak tanımlıyor. http://www.turkonfed.org/tr/detay/2014/kent-bolge-yerel-yonetimde-yeni-dinamikler-raporu/ Rapordaki kent tanımında, kentlerin küresel ve bölgesel rekabet avantajlarına göre şekillendiği belirtilirken, rekabetçiliğin dinamiklerinin tek yönlü olmadığı vurgusu yapılıyor. Raporun yazarları, belirsizliğin esas, zaman ve mekandan bağımsız üretim koşullarının oluştuğu kent ortamında, yerel aktörler […]

1 2 3 5